header
Dnes je streda 19. jún 2024
 

Zo zimného Zúgova

Zúgov je známa lokalita pri severovýchodnom okraji mesta Nové Zámky, na rieke Nitre, v blízkosti záhradkárskej osady a rybníčkov Slovenského rybárskeho zväzu. Predstavuje ho vodný stupeň priamo na hlavnom toku Nitry – umelo vybudovaný, pričom južne od vodného stupňa je riečny tok zaklesnutý, zahĺbený, kvôli protipovodňovej ochrane mesta. Hoci nesúvisí priamo s povodím rieky Žitavy – predsa len je tu určitá spojitosť. Na východnom okraji Zúgova je zaústenie potoka Chrenovka, pričom tento nížinný zachovalý meandrovitý vodný tok sa začína pri obci Dolný Ohaj a je napájaný priamo vodami Žitavy. 

Zimný Zúgov je veľmi očarujúci a každý kto tu aspoň raz bol sa sem rád vracia. Je to obľúbené miesto Novozámčanov, ktorí územie radi navštevujú počas celého dňa, ale pekné prechádzky po oboch hrádzach Nitry sú možné i večer – keď celý Zúgov nepriamo osvetľuje osvetlenie z mesta. Severne od vodného stupňa – „vodopádov“ sa nachádza veľký riečny ostrov porastený mäkkým lužným lesom a pravidelne každoročne zaplavované inundačné územie rieky Nitry, známe i ako Zátoň. Toto územie patrí do siete Natura 2000, pod názvom SKUEV0084 Zátoň. V súčasnosti ide o navrhované chránené územie s názvom Prírodná rezervácia Zátoň. Veľká časť tohto územia je od roku 2006 súčasťou Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ005 Dolné Považie.
Teraz v zime na Zúgove je možné sa pešo poprechádzať – pomerne ľahký prístup je tu od záhradkárskej osady alebo po západnej hrádzi Nitry v smere od mestského kúpaliska. Územie je prístupné i po východnej hrádzi, po prejdení cestného mosta (Nové Zámky – Dvory nad Žitavou), odtiaľto je prístup na výbežok hrádze a je možné odtiaľto pokochať sa východným obtokovým ramenom Nitry okolo riečneho ostrova.
Zúgov je jedinečný i v tom že tu v zime môžeme pozorovať celý rad živočíchov, a to priamo pri rušnom meste. Osobitne nápadné sú tu vyskytujúce sa a zimujúce vodné druhy vtákov, pričom ich môžeme pozorovať preletujúce priamo ponad hrádzou alebo na rieke, pričom špecifikom tejto lokality je že niektoré druhy sa ani príliš neboja a nie sú až tak plaché ako na iných častiach toho istého toku. Zúgov je teda akoby určitou prímestskou „zoologickou záhradou“ a je ozaj sa na čo pozerať i s fotoaparátom v ruke. Najčastejšie tu môžeme vidieť preletujúce a loviace kormorány veľké (Phalacrocorax carbo), ktoré početne zimujú na tomto úseku Nitry a na riečnom ostrove majú i pravidelne obsadzované nocovisko, kde počet napr. 19.12.2010 dosiahol až 165 jedincov. Vzácne sa počas jesennej migrácie vyskytol i kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus), druh európskeho významu na nocovisku s kormoránmi veľkými. Veľmi často v zime tu preletujú a lovia volavky popolavé (Ardea cinerea) a volavky biele – beluše (Casmerodius albus). Na blízkom riečnom ostrove dokonca pred pár rokmi vznikla i hniezdna kolónia v. popolavých. Tieto druhy sú viazané na početne sa vyskytujúce malé druhy rýb – tzv. „biele ryby“, obojživelníky (hlavne skokany) a ostatné malé druhy stavovcov. Zo zúbkozobcov sú pre zimný Zúgov veľmi typické až krotké kačice divé (Anas platyrhynchos), menej často sú to labute hrbozobé (Cygnus olor). Čoraz vzácnejšie zimuje kačica chrapka (Anas crecca).
V decembri 2010 sa vyskytol i vzácnejší zimný hosť – potápač veľký (Megus merganser). Z potápiek priamo pod perejami vodného stupňa – „vodopádov“ zimuje najmenšia európska potápka hnedá (Tachybaptus ruficollis). Z chriašteľovitých druhov vtákov zimuje pravidelne pod „vodopádmi“ sliepočka zelenonohá (Gallinula chloropus). Ide o najväčšie známe zimovisko sliepočiek na rieke Nitre. Vzácnejšie zimuje chriašteľ vodný (Rallus aquaticus), napr. v zime 2009/2010. Čoraz častejšie zimuje najväčší európsky chriašteľ – liska čierna (Fulica atra). Z bahniakov bolo zistené viac – menej pravidelné zimovanie kalužiakov perlavých (Tringa ochropus) a 1x i močiarnice mekotavej (Gallinago gallinago) – v zime 2009/2010. Rybáriky riečne (Alcedo atthis) – sú ozajstnými zimnými skvostami Zúgova – kedy i za najtuhších mrazov ich môžeme vidieť priamo pod vodným stupňom, ako neúnavne lovia drobné rybky z pobrežných vŕb alebo z naplaveného haluzia. Rybárik je skutočný symbol zimného Zúgova. Zo spevavcov sú pre Zúgov v decembri a v januári typické oriešky hnedé (Troglodytes troglodytes) – ktoré najčastejšie môžeme vidieť a počuť v pobrežných náplavoch haluzia, kríkoch a podobne. Mlynárky dlhochvosté (Aegithalos caudatus), sýkorky bielolíce (Parus major) a sýkorky belasé (Parus caeruleus) – sú jedni z najtypickejších spevavcov v zime v pobrežných porastoch vŕb a javorov jaseňolistých na brehoch Zúgova. V zime vzácnejšie prezimuje na Zúgove napr. drozd plavý (Turdus philomelos) a trasochvost horský (Motacilla cinerea), ako napr. v januári 2010 na menšom riečnom ostrove južne od vodného stupňa. Z dravcov najčastejšie tu môžeme stretnúť rýchle letiace malé jastraby krahulce (Accipiter nisus) alebo myšiakov lesných (Buteo buteo).
Zo sokolov tu vzácne v zime loví mestké holuby elegantný a rýchly sokol sťahovavý (Falco peregrinus), prítomný napr. v zime 2009/2010. Hlodavce na zúgovských hrádzach loví sokol myšiar (Falco tinnunculus) a na severovýchodnej hrádzi je častejšia i kaňa sivá (Circus cyaneus). Ak na Zúgove zotrváme v zime až do zotmenia, s príchodom večerného šera sa zaktivizujú sovy. Zo záhradkárskej osady začnú vyletovať z korún smrekov a tují myšiarky ušaté (Asio otus). Staré bútľavé vŕby a „hlavové vŕby“ priamo na obtokovom ramene okolo záhradkárskej osady obýva sova lesná (Strix aluco), ktorú môžeme počuť i priamo v lužných lesoch severne od vodného stupňa, kedy sa večer a v noci ohláša i v zime typickým a trochu tajomným „uhuhúh – uhu – uhuhúhh...“. Pri troche šťastia na snehu v okolí „vodopádov“ môžeme nájsť i stopy čoraz častejšej vydry riečnej (Lutra lutra) ale i druhov hlodavcov pôvodom z Ameriky – nutrie riečnej (Myocaster coypus), ktorá je už trvalou obyvateľkou Zúgova. Môžeme tu stretnúť ale i menšie ondatry pižmové (Ondatra zibethicus). V lužných lesoch severne od vodného stupňa sa už natrvalo udomácnil i európsky významný bobor európsky (Castor fiber).
Vyššie je uvedený len malý počet druhov živočíchov, ktoré na novozámockom Zúgove môžeme vidieť – stačí sa len poprechádzať na jeho brehoch s otvorenými očami a nemusíme prejsť ani veľkú vzdialenosť z mesta a ani nemusíme dlho prechádzať brehmi alebo hrádzami. Táto jedinečná lokalita má určite veľkú budúcnosť pre mesto ako oddychová zóna pre ľudí a má nesmierny význam i z hľadiska ochrany prírody. Pripravovaná výstavba malej vodnej elektrárne určite zmení východný breh Zúgova – zostáva už len veriť že táto stavba nespôsobí trvalé poškodenie územia a jeho obyvateľov. Návštevu zimného Zúgova vrelo každému odporúčam.

pohľad na zimný...
kormorány veľké...
kŕdlik zimujúci...
zimujúca mladá ...
zimujúca volavk...
zimujúca močiar...
zimujúce sliepo...
zimujúci rybári...
sokol sťahovavý...
zimujúci drozd ...
zimujúci trasoc...

 

Použité podklady:
www.birding.sk
www.sopsr.sk
www.kuzpnr.sk
fotografie živočíchov pochádzajú priamo zo Zúgova a priľahlého toku Nitry

Share
© Jozef Lengyel 25. december 2010
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12