header
Dnes je streda 19. jún 2024
 

Hurbanovské „zrkadlá“

Fotovoltaické elektrárne (ďalej FVE) sú akýmsi súčasným „zeleným hitom“ v našom štáte – doslova „polia“ zrkadiel môžeme nájsť už vo viacerých častiach Slovenska, predovšetkým v kotlinách a nížinách. Veľmi rýchlo vyrástli napr. v Poiplí v okrese Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Lučenec na juhu stredného Slovenska, ale už sa objavili i v okolí Dunajskej Stredy na Žitnom ostrove alebo už i v Požitaví – na dolnom toku Žitavy pri Hurbanove, v okrese Komárno.

FVE Hurbanovo je veľký areál, ktorý až s priam astronomickou rýchlosťou vznikol v priebehu roka 2010 na ornej pôde, pri JZ okraji mesta, pri výpadovke na Komárno, za areálom čerpačky pohonných hmôt. Z juhu areál ohraničuje štátna cesta vedúca na Imeľ. Rozloha areálu je približne 17,27 ha a je zjavné, že šlo o podnikateľský zámer viazaný na dotované finančné zdroje. O megalomanskom zámere (stavba Hurbanovo I,II,III, celkom až 3 investori) svedčí i skutočnosť, že na stavbe bolo použitých až 52.859 fotovoltaických panelov.
Na jeseň 2010 sa tu stavenisko so „zrkadlami“ hmýrilo najrozmanitejšími firmami a firmičkami zo Slovenska, Maďarska, Česka, ale mohli sme tu vidieť i automobily s talianskymi ŠPZ. Samozrejme v súčasnosti ide o akcie, ktoré zvyšujú zamestnanosť, ide o projekty do ktorých je zapojených celý rad firiem, atď, atď. – o čom by nás určite presviedčali politici a podobne. Len má to malý háčik....

Na prelome mája a júna 2010 sa ukázalo, po dažďoch a záplavách na nížinných riekach, že v časti hurbanovského areálu kde sa má budovať FVE, sú na ornej pôde zaplavené historické meandre, pravdepodobne Žitavy, pričom časť meandra v areály i jestvuje – stredom tohto meandra už bol vybudovaný v minulosti odvodňovací kanál. Žiaľ, došlo i k výrubom väčšieho počtu viacerých druhov drevín a krov – vyrúbané boli aleje topoľov šľachtených (Populus x euroamericana) a paradoxne neskôr „na rad“ došli i porastové skupiny pôvodných druhov drevín – ako sú vŕby (Salix,sp), topole sivé (Populus x canescens) – čo už bolo príliš veľa.
Navyše na lokalite som na jar 2010 (19.5.) zistil celkom 11 druhov vtákov, 3 druhy obojživelníkov – všetko chránené druhy. Asi je zbytočné upozorňovať na to, že na porastové skupiny topoľov sivých boli viazané viaceré druhy živočíchov, sú to dreviny ktoré sú pomerne vitálne a určite by nehrozilo ich tak skoré spadnutie na „zrkadlá“, na rozdiel od topoľov šľachtených....Vyrúbané vŕby zasa stačilo napr. len vhodne opíliť a mohli rásť ďalej.

V hurbanovskom prípade sa akosi na viacerých úrovniach zrejme „prižmúrili oči“. Vrcholom bolo keď dokonca zo strany investora FVE hrozilo čiastkové zasypanie brehov jestvujúceho meandra (toto sa našťastie podarilo odvrátiť).

Ako rýchlo výstavba „zrkadiel“ pokračovala, tak rýchlo vyrástlo i vonkajšie drôtené oplotenie areálu. Žiaľ, použil sa malý priemer drôtených ôk v pletive, a tak bude obmedzená migrácia živočíchov, predovšetkým stredne veľkých a väčších druhov cicavcov. V hornej časti oplotenia sú žiaľ umiestnené i ostnaté drôty – čo je v otvorenej krajine veľká hrozba. Je známe že na ostnatom drôte končia napr. často loviace netopiere, zachytávajú sa na ne loviace sovy alebo i v noci migrujúce niektoré druhy vtákov (napr. sluka lesná).
Hurbanovský prípad je akýmsi varovaním – ako práve nemá vyzerať areál FVE – demonštruje to, čomu by sa bolo potrebné vyvarovať – výrubom krov a drevín, zástavbe historických meandrov – i keď ide len o zvyšky na ornej pôde, až po nebezpečné oplotenie pre živočíchy. FVE by sa predsa mohli budovať len ako doplnkové zdroje energie a nie v „megalomanskom rozmere“, mohli by sa budovať už na zdegradovanej pôde, lokálne, napr. v opustených areáloch starých družstevných fariem a dvorov, alebo na strechách priemyselných budov, skladov, a podobne.

Slovensko je vtiahnuté v rámci EÚ do nekonečného kolotoča budovania tzv. alternatívnych zdrojov energie, žiaľ, ako dokazuje hurbanovský prípad – aj na úkor rozptýlenej zelene, krajinného obrazu či názoru širšieho okruhu verejnosti.

Osobne preto obdivujem skupiny a jednotlivcov ktorí sa neboja povedať „nie“ takýmto „megazámerom“ (Pónyová Irena – OZ Post tenebras Lux, Peter Laťák, skupina okolo Mašekovho mlyna – prípad veterného parku Vráble a podobne), bez ohľadu na to, kto hýbe mocenským kormidlom našej spoločnosti. Zrejme žijeme naďalej dobu, keď je možné presadiť si rôzne zámery, stačí mať len určitú moc, vplyv a najmä peniaze.
Share
© Jozef Lengyel 06. január 2011
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12