header
Dnes je streda 19. jún 2024

Osobnosti Požitavia

Benedikt Szöllösi

(21. marca 1609 Rybnik -10. decembra 1656 Kláštor pod Znievom)
významný jezuita, učiteľ, misionár, kazateľ, národný buditeľ a básnik


Benedikt Szöllösi (Rybnícky) sa narodil v Rybníku v zemianskej rodine 21. marca 1609. Priezvisko Szöllösi je odvodené od rodnej obce, teda podľa maďarského názvu Rybníka Szöllös. V rokoch 1623-1630 študoval v Trnave na jezuitskom gymnáziu a neskoršie na univerzite.V roku 1630 vstúpil do jezuitskej rehole. Po skončení šiestej triedy ho poslali do noviciátu v Štajersku. Keď sa v roku 1633 vrátil do Trnavy, stáva sa profesorom na gymnáziu. Po roku odchádza znovu na štúdiá do Viedne, kde v rokoch 1634 - 1636 študoval logiku, fyziku a metafyziku, v rokoch 1638 - 1639 študoval v Trnave medicínu a morálnu teológiu a v roku 1639 bol vysvätený za kňaza. Bol znamenitým slovenským kazateľom v Košiciach.

Ďalej pôsobil v Szendröve a na Podkarpatskej Rusi. Roku 1654 sa dostal do Spišskej Kapituly za apoštolského misionára k županovi Čákymu. V Kapitule sa stretáva so svojím starším spolužiakom Jurajom Soosom, trnavským rodákom, ktorý sa stáva jeho dobrodincom. Soos bol známy slovenský národovec a v šírení slovenského národovectva veľkodušne Szöllösiho podporoval, preto mu tento venoval celý trojstránkový latinský predhovor. Benedikt Szöllösi, zostavil v roku 1655 slovenský kancionál – spevník, s dlhým, ale na tie časy obvyklým titulom: „Cantus catholici“ – „Písne Katholické, latinské i slovenské: nové i starodávne, z kterými Krestiané v Panoniji Na Výročné Svátky, Slávnosti, pro Službe boží, a v jinem obzvlásstnem čau, z pobožnosti své Krestianské ožývají. Následují po tom, Pysne na Katechizmus: O svátostech Nového zákona. Letanye rozličné Východi Cyrkevné a néb processije a Putovany. Z mnohú pilnosti ku potesseny Lidu Krestianskémun z novu zebrané a vubec vydané.“ Spevník mal 320 strán a boli v ňom, najmä v úvode autora vyslovené slovakizačné tendencie, ktoré majú pre slovenskú literatúru veľký význam.

K najpamätnejším knihám dávnych slovenských buditeľov sa priraďuje teda aj Szöllösim zostavený Spevník, v ktorom predhovor „rozpráva ako najstaršia uvedomelým Slovákom osnovaná dejinami rozpomienka na slovenskú minulosť“.

Najzaujímavejšie pre nás sú Szöllösiho dôkazy o Slovákoch a o ich láske k spevu, keď hovorí: „Náboženské spevy si Panónii vždy natoľko cenili, že by priamo povedal, že nenájdeš národa, čo by sa im vyrovnal. Pri bohoslužbách v kostoloch zhromaždení tak správne spievajú žalmy a piesne, že by si ich do jedného mal za hotových spevákov. A čo sa v kostole naučili, to pri hostinách a  besedách vo viniciach a po poliach sladkozvučným hlasom prespevujú.“ Cantus Catholici obsahuje v prvom vydaní 290 jednohlasne notovaných piesní, zadelených do 23 oddielov. Z piesní je 62 latinských, jedna latinsko-slovenská a 227 čisto slovenských. Z nich je časť zaradená v súčastnosti používanom Jednotnom katolíckom spevníku.

Posledné roky života Benedikta Szöllösiho trápila choroba. Utiahnutý v Kláštore pod Znievom zomrel 10. decembra 1656 v pomerne mladom veku. Benedikt Szöllösi sa vždy hlásil za Slováka a tak je zapísaný aj vo všetkých matrikách a zoznamoch. Okrem svojho materinského jazyka hovoril po latinsky, maďarsky a čiastočne nemecky. Niekoľko exemplárov prvého vydania Spevníka sa zachovalo a sú uložené v múzeu Spolku sv. Vojtecha a  v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Použitá literatúra a pramene:
Horniačik, Ján.: Obec Rybník, 2000
Pius Biely: Milénium Tekova, 2005
http://sk.wikipedia.org/wiki/Benedikt_Sz%C5%91ll%C5%91si

Viliam Záborský

(9. októbra 1920 Vráble – 5. februára 1982 Praha)
herec

 
Rané detstvo asi do roku 1927 prežil vo Vrábľoch. Herec, vynikajúci recitátor poézie s veľkým záujmom o tvorbu P. O. Hviezdoslava, vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1940 – 1946 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a v rokoch 1940 – 1941 na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Od roku 1940 bol členom činohry SND. V rokoch 1944 – 1950 bol pedagógom na Štátnom konzervatóriu, od roku 1950 na VŠMU v Bratislave. Vrcholom jeho recitátorsko-hereckého umenia bola rola Heroda v Hviezdoslavovej tragédii Herodes a Herodias. Účinkoval v pásmach poézie, vytvoril mnoho dramatických postáv v inscenáciách, vo filme a v televízii.
.

Ľudovít Žák

  (20. novembra 1891 Palárikovo – 5. decembra 1972 Vráble)
kňaz


Z Nových Zámkov prišiel do Vrábeľ v roku 1940. Na zabratom území už od roku 1938 vydával týždenník Slovenská jednota. Podporoval slovenský vzdelávací a kultúrny spolok vo Vrábľoch a svojimi aktivitami posilňoval vlasteneckého ducha a vzdelanosť Slovákov na okupovanom území.

Tomáš Wohland

 (1800 Handlová - ?)
doktor, ránhojič

Doktor medicíny, fyzikus, hlavný lekár Tekovskej župy, ktorý býval vo Vrábľoch. Ešte v roku 1844 býval v našom meste. Neskôr, v roku 1849 sa za jeho menom neuvádza iné miesto bydliska. V roku 1830 skončil medicínu na lekárskej fakulte v Pešti s dizertačnou prácou o zápale kĺbov. Počas revolučných rokov 1848 až 1849 mohol mať približne 48 - 49 rokov, a preto nemusel nastúpiť ako vojenský lekár do zdravotníckej služby honvédov.

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12