header
Dnes je utorok 28. máj 2024
 

Požitavské priezviská začínajúce sa písmenom „A“


Priezvisko Abaj (1664), Aborak (1664),  Ábraham (1664), Abraham (1715); Ács, Acs (1715), Adam

Priezviska Požitavska 16.-18. storočia


(1664, 1750), Ádám (1664), Adamčík (1664), Adamecz (1753), Adamek (1770), Adametz (1715), Adamkovje (1715),  Afra (1715), Ag (1664), Agh (1770), Alasko (1769), Albert (1570), Alberd (1664); Álitó (1664), Almási (1664, 1715), Alsó (1664), Andorský (1664), Andorszký (1715), András (1664), Andrásko (1715), Andrasou (1715), Andre (1715), Anducs (1715), Antal (1664, 1715, 1769), Aranyos (1664, 1715), Arva (1664), Arvay (1770, 1796),


Priezviská začínajúcich na písmeno A nie je veľa, a preto si možno dovoliť uviesť podrobnejší prehľad o ich výskyte. Najčastejšie priezviska Požitavska sú odvodené od osobných mien. V niektorých prípadoch môže byť odvodený názov obce od osobného mena. Je to najmä vtedy ak je obec pomenovaná po niektorom svätom, čo pri tvorbe obcí na Slovensku nie je ojedinelé. Naopak, často sú pomenované obce najmä po svätom Michalovi, Jurajovi, Jánovi ale aj Andrejovi, atď. Ide o osobu biblickú alebo svätú a následné je od názvu obce odvodené priezvisko. Nemožno vždy identifikovať, či priezvisko bolo odvodené prv od osobného mena alebo až od názvu obce. Niekedy názov obce môže byť odvodený od zakladateľa obce a ten môže mať priezvisko odvodené od krstného mena napr. Andrej (András), Adam, Albert, Anton (Antal), Abraham.


Priezviská odvodené od osobného mena


Priezviská odvodené od osobného či krstného mena sú na Požitavsku najčastejšie od mena Adam a to Adam (maď Ádám), Adamčík, Adamecz, Adamek (latinské c čítaj k), Adamkovje. Od osobného mena Adam sú odvodené viaceré obce na Sk pôvodne Adamfalva (napr. Adamovské Kochanovce – časť Adamovce, Gbely časť Adamov), Adamfelde (teraz Mošurov PV), prípadne maď.pomenovanie slovenských obcí Adamóc, Adamócz. Pri tvorbe priezvisk by ďalej nasledovali ďalšie osobné meno Andrej, Ondrej a to odvodené priezviská: András, Andrásko, Andrasou, Andre, Anducs.


Priezvisko Adam  je odvodené od prvej známej osoby na Zemi, biblického Adama. Priezvisko Adam sa vyskytlo v roku 1664 dvakrát v obci Veľké Vozokany. V roku 1750 sa priezvisko Adam vyskytovalo aj v obci Jedľové Kostoľany. V súčasnosti sa vyskytuje priezvisko v maď.pravopise Ádám, Ádam, Adám, Adámi alebo ide iba o rozlišovací znak v zmene dĺžňa v priezvisku.


Priezvisko Adamčík je odvodené od osobného mena Adam príponou –čík. Priezvisko Adamčík sa vyskytlo v roku 1664 v obci Skýcov.
Priezvisko Adamecz, ktoré odpovedá písanému priezvisku Adamec, vyslovované Adamek (latinské c čítaj k, písané cz čítaj c,  písané c čítaj c). Priezvisku Adamec (písmenu „c“ odpovedá nemecké „tz“ nem. Adametz, uhorské, české, poľské cz priezvisko Adamecz). Priezvisko Adamecz sa vyskytlo v roku 1753 v obci Jedľové Kostoľany.


Priezvisko Adamek je odvodené od osobného mena Adam príponou –ek. Priezvisko Adamek sa vyskytlo v roku 1770 spojenej obci Lovce (Malé a Veľké Lovce). Priezvisko Adametz  sa v roku 1715 vyskytlo v Malej Lehote.
Priezvisko Adamkovje je odvodené od osobného mena Adam (privlastňovacie priezvisko v podobnom význame ako Adamkov) a   v roku 1715 sa priezvisko vyskytlo v obci Choča.  


Priezvisko Abraham (Ábraham) je odvodené od krstného mena Abraham (hebr.otec množstva) alebo obce rovnakého názvu Abraham GA, obec Abrahámovce BJ, obec Abramová MT. Priezvisko Abraham v oblasti BA, GA, TT, NZ je aj rómske priezvisko a môže byť ale aj židovské priezvisko. V roku 1664 sa priezvisko Ábraham vyskytlo v obci Belek a v roku 1715 priezvisko Abraham v obci Babindol.
Priezvisko Albert  a priezvisko Alberd je odvodené od osobného mena Albert (ide spodobovanie spoluhlásky t na d, resp.skomolene Alberd). Priezvisko Albert sa vyskytlo v roku 1570 v obci Nevidzany, v tvare Alberd sa vyskytlo v roku 1664 v obci Dvory nad Žitavou a v obci Zlatno.
Priezvisko András je odvodené od krstného mena Ondrej, Andrej, maď. András. Priezvisko András sa vyskytlo v roku 1664 v obciach Bešeňov, dvakrát v obci Volkovce, v obci Žitavce a v Dvoroch nad Žitavou.
Priezvisko Andrásko je odvodené od krstného mena Ondrej, Andrej, maď. András, zdrobn. Andrásko. Priezvisko Andráško sa vyskytlo v roku 1715 v obci Jelenec a trikrát v obci Žirany.


Priezvisko Andrasou je odvodené od krstného mena Ondrej, Andrej, maď. András, ide o privlastňovacie meno Andrášov, skom. Andrasou. Priezvisko Andrašou sa vyskytlo v roku 1715 v obci Chyzerovce.
Priezvisko Andre je odvodené od krstného mena Ondrej, Andrej, skrátene Andre, prípadne maď.prízvuk André. Priezvisko Andre sa v roku 1715 vyskytlo v obci Opatovce (teraz Žitavany).
Priezvisko Anducs je odvodené od Ondrej, Andrej, dom. Ando, Andy, Anduč, Andoč. Priezvisko Anduč sa vyskytlo v roku 1715 v obci Pohranice.
Priezvisko Antal  je odvodené od krstného mena Anton (maď. Antal) bolo na Požitavsku pomerne rozšírené. Priezvisko Antal sa vyskytlo v roku 1664 v obci Volkovce a v obci Prílepy, v roku 1715 v obci Obyce, Slepčany, meste Topoľčianky a trikrát v obci Mochovce a v roku 1769 sa priezvisko vyskytlo aj v urbári mesta Topoľčianky.

Ďalšie priezviská začínajúce sa písmenom A na Požitavsku v 16.-18.storočí:
Priezvisko Abaj môže byť odvodené rôzne: od obyvateľa z Aba ide o obec ktorá je doložená v Hurbanove KN; obec Lehota NR (skrátene, iný názov Aba Lehota); zo župy Abov na východe Slovenska, od magistra menom Aba a jeho potomkov či majetkov. Priezvisko Abaj sa vyskytlo v roku 1664 v obci Belek, ale v súčasnosti sa už nevyskytuje na Slovensku.


Priezvisko Aborak nemá zatiaľ istú tvorbu. Priezvisko mohlo byť odvodené od obce Habora (Haborák, priezvisko Haborák a odtrhnutie písmena „H“ maďarským pisateľom, ktorému písmeno bolo nevhodné; od obce Oborín (iný názov Abara, skomol.) alebo iné. Priezvisko Aborak sa vyskytlo v roku 1664 v meste Vráble a v súčasnosti sa na Slovensku nevyskytuje.
Priezvisko Ács, Acs je odvodené od remeselníka, ktorý opracováva drevo, dnes stavebný stolár, tesár, maď. Ács. Priezvisko Ács sa vyskytlo v roku 1664 v obci Nemčiňany (2x) a v roku 1715 priezvisko Acs aj v Dvoroch nad Žitavou.


Priezvisko Afra, možno bolo odvodené od obyvateľa z Afriky (lat. Afra) alebo obrazne od obyvateľa tmavej pleti. Priezvisko Afra sa vyskytlo v roku 1715 obci Čifáre, ale v súčasnosti sa priezvisko na Slovensku nevyskytuje.
Priezvisko Ag, Agh v preklade vetva – maď.ag, agh; v preklade ák tur.=biely;  obec Nýrovce LV (iné pomenovanie časť Agov, Ago, Agho). Priezvisko Ag, Agh bolo pravdepodobne odvodené od obce Nýrovce. Priezvisko Ág sa v roku 1664 vyskytlo v obci Tajná (2x) a v obci Trávnica. V roku 1770 sa priezvisko v tvare Agh vyskytlo v obci Nevidzany.
Priezvisko Alasko bolo asi odvodené od obce Alekšince, možno od obce Sliač (Halász vynechaním písmena „H“) a je asi čiastočne skomolené. Priezvisko Alasko sa vyskytlo v roku  1769 v meste Topoľčianky a v súčasnosti v uvedenom tvare sa na Slovensku nevyskytuje. Tvorba priezviska nie je jasná a možno ide o zahraničnú tvorbu priezviska.


Priezvisko Álitó sa vyskytlo dvakrát v roku 1664 v obci Ladice a v súčasnosti v uvedenej forme sa priezvisko nevyskytuje. Priezvisko Álitó nie je celkom jasné z akého maď.slova bolo priezvisko odvodené. Keďže priezvisko Álitó je na Slovensku mŕtve, tak si s ním nebudeme robiť ani veľké starosti. Ak máte vhodný typ, tak privítame aj diskusiu.
Priezvisko Almási je odvodené od jablka alebo obce odvodenej od jablka, (maď. almás)  napr. obec Jabloňov, Jabloňové, Jabloňovo, Jabloňovce. Priezvisko Almási sa vyskytlo v roku 1664 v obci Trávnica a v roku 1715 sa priezvisko Almási vyskytlo aj v banskom meste Nová Baňa.
Priezvisko Alsó je odvodené od prídavného mena dolný, (maď.alsó) alebo obce, ktoré obsahujú v názve prídavné meno Dolný, Dolná, Dolné (maď.Alsó +obec). Priezvisko Alsó sa vyskytlo v roku 1664 v obci Bešeňov.
Priezvisko Andorský, Andorszký je odvodené od obce (ktoré bolo odvodené od krstného mena Ondrej), napr. Andač, Andovce, Ondrejovce, Ondrejkovce, Ondrášová alebo od krstného mena Ondrej Andrej, dom. Andor. Priezvisko Andorský sa vyskytlo v roku 1664 dvakrát v obci Mankovce a štyrikrát v obci Prílepy, teraz časť Zlatých Moraviec.


Priezvisko Anducs je odvodené od osobného mena Ondrej, Andrej, dom. Anduč alebo obce odvodenej od osobného mena Andrej, dom. Anda, Andy, obec napr. Andač NR. Priezvisko Anducs sa vyskytlo v roku 1715 v obci Pohranice NR.


Priezvisko Aranyos je odvodené od prídavného mena pekný, maď.aranyos resp.zlatý, maď.aranyos . V niektorých prípadoch mohla osoba dostať priezvisko od obce rovnakého názvu napr. Zlatno, Zlatník, Zlatná. Priezvisko Aranyos je aj rómske priezvisko a tí sú väčšinou „zlatý“. Priezvisko Aranyos sa v roku 1664 vyskytlo dvakrát v obci Dvory nad Žitavou a v roku 1715 tiež v Dvoroch nad Žitavou. Nie je predpoklad že priezvisko Aranyos je odvodené od Zlatých Moraviec, lebo ide už o nový názov mesta. V súčasnosti sa v uvedenej forme priezvisko nevyskytuje, ale iba v jazykovo pozmenenej forme a to v tvare Araňoš a Arany.


Priezvisko Arva, Arvay je odvodené od siroty, maď.arva alebo od obyvateľa oblasti či obce Oravy (napr.Oravský Podzámok). Priezvisko Arva sa v roku 1664 vyskytlo v obci Mochovce, v tvare Arvay v roku 1770 v obci Nevidzany a v roku 1796 v obci Moravce (teraz mesto Zlaté Moravce).


Poznámka: V odbornej literatúre sa odporúča používať namiesto „krstné meno“ pojem „osobné meno“. Krstné meno je meno, ktoré dostalo dieťa pri krste. Niektoré osoby dostali aj viacero krstných mien. Počas birmovania dieťa dostalo aj birmovné meno podľa birmovného otca, ktoré sa zapisuje, ale takmer sa nevyužíva pre pomenovanie osoby. (Birmovanie u katolíckych veriacich odpovedá u reformovaných veriacich konfirmácii). Osobnými menami z viacerých krstných mien sa stalo iba jedno, prípadne pri významných osobách aj dve mená, napr. Mária Terézia, František Jozef I, či II. Priezviskom v niektorých prípadoch bola aj prezývka resp.prídomok, ktorú osoba používala namiesto mena a priezviska.

 

 

Share
© Gabriel Šutka 05. október 2016
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12