header
Dnes je streda 4. október 2023
 

Vrábeľská vodná nádrž – najcennejší rybník v regióne


Vrábeľská vodná nádrž, hoci je umelo vybudovaná, patrí k významným vodným biotopom Nitrianskeho kraja a k najcennejším rybníkom v regióne. Svojou rozlohou a štruktúrou poskytuje v intenzívne využívanej krajine atraktívny biotop pre vodné a močiarne druhy vtáctva.

Vrábeľskú nádrž ochranári zaraďujú medzi významný migračný biotop, kde sa počas jarného a jesenného ťahu vyskytujú mnohé druhy vtáctva vo vysokých počtoch.
Tak napríklad v priebehu zimy 2006/2007 tu zimovalo o maxime početnosti až 1700 jedincov kačice divej (Anas platyrhynchos), medzi ktorými sa našli aj iné druhy zúbkozobcov ako napríklad kačica hvizdárka (Anas penelope), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), hlaholky severské (Bucephala clangula), labuť hrbozobá (Cygnus olor) v počte až 30 exemplárov, alebo z brodivcov volavky biele (Egretta alba), volavky popolavej (Ardea cinerea).

Z celkového počtu 50 hniezdiacich druhov za vyzdvihnutie stojí hniezdenie 2 párov kane močiarnej (Circus aeruginosus), 1 páru hrdzavky potápavej (Netta ruffina), 1 páru kačice chripľavej (Anas strepera), 1 páru ďatľa hnedkavého (Dendrocopos syriacus) a 1 páru rybárika riečneho (Alcedo atthis).

V pohniezdnom období v roku 2006 tu bola pozorovaná aj chochlačka bielooká (Aythya nyroca), ktorá sa zaraďuje medzi globálne ohrozené druhy a tiež by tu mohla potenciálne hniezdiť.

Z ďalších dravcov, ktoré boli počas ornitologického výskumu pozorované uvádzame ešte európsky významné druhy sokol rároh (Falco cherrug) alebo sokol sťahovavý (Falco peregrinus).

Po vypustení a odlove rýb z vodnej nádrže má lokalita význam najmä pre spomínané brodivce (volavky), migrujúce čajky (Larus sp.), alebo aj pre kačice chrapkavé, ktoré majú v obľube práve bahnité obnažené brehy. V sezóne jeseň 2005 ich tu bolo 81 až 100 kusov, čo predstavuje v celoslovenskom meradle veľmi slušný počet.

Počas prvých predjarných dní (v čase od 3. 3. 2007 až 11. 3. 2007) sa na lokalite vyskytovali spoločenstvá vodných vtákov, ktoré územím tiahli a niektoré z nich na lokalite zostanú zrejme aj hniezdiť. Z nich uvádzame napríklad:          170 ex. chochlačky sivej (Aythya ferina)
          550 ex. kačice divej (Anas platyrhynchos)
          3 ex. potápky hnedej (Tachybaptus ruficollis)
          1 ex. kačice ostrochvostej (Anas acuta)
          5 ex. kačice chrapľavej (Anas querquedula)
          21 ex. kačice chrapkavej (Anas crecca)
          19 ex. hrdzavky potápavej (Netta ruffina)
          10 ex. chochlačky vrkočatej (Aythya fuligula)
          1 ex. husi divej (Anser anser)
          180 ex. lysky čiernej (Fulica atra)

Z vyššie uvedeného skráteného prehľadu avifauny Vodnej nádrže Vráble vyplýva, že ide o veľmi cenný biotop, ktorý si zaslúži náš záujem a ochranu. Prípadný zásah človeka vo forme odstraňovania brehových porastov, zmeny vo vodnej hladine, v odtokovom režime, realizovaní stavieb a rušení, by mohli viesť k výraznému znehodnoteniu ekologickejsozologickej kvality územia a v konečnom dôsledku k vymiznutiu mnohých vzácnych druhov z územia. Prípadná realizácia cestnej komunikácie v tesnej blízkosti, by mohla zapríčiniť aj časté kolízie preletujúceho vtáctva s automobilmi a úhyny vzácnych druhov.

Lokalita leží na regionálne významnej migračnej trase v povodí rieky Žitavy. Nadväzuje na dôležité migračné lokality na nive rieky, ako je Prírodná rezervácia Žitavský luh a Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy. Ide o dôležitú migračnú trasu spájajúcu Panónsku zoogeografickú oblasť so severnou Európou. V posledných rokoch (2006-2007) sa potvrdilo napr., že celá niva Žitavy i s priľahlým územím je významná pravidelná ťahová trasa napr. žeriavov popolavých (Grus grus). Doteraz sa Požitavie skôr chápalo ako tzv. bočná migračná trasa. Aktualizované ornitologické výskumy dospeli k názoru, že Požitavie je jednou z veľmi dôležitých (po Morave, Dunaji, Váhu, Nitre a Hrone) migračných trás na západnom Slovensku.

Okrem iného Vodná nádrž Vráble je dôležitým zvlhčovačom a ochladzovačom krajiny, predovšetkým v letnom období a zároveň slúži ako významný rezervoár vody. V neposlednom rade slúži aj ako priestor pre pasívnu rekreáciu pre obyvateľov stredného Požitavia (oddych vo voľnom čase, prechádzky, športový rybolov a pod.).

 

Násada potápky ...
Už čoskoro sa v...
Azda posledný p...


Použitá literatúra a pramene:
Fotografie vyhotovil © Ján Gúgh.
Fotografiu - panoramatická snímka nádrže, vyhotovil © Juraj Lieskovský

Share
© Ján Gúgh 04. september 2010
Joomla SEO by MijoSEF

NOVINKA

 

Najčítanješie články

Najnovšie komentáre

 • Zdielam rovnaki nazor

  Viac...

  Ľudo Chládek 31.08.2014 07:43
 • Môj partner a ja narazil sem strana a myslel som, môže tiež blog skontrolovaťto. Páči sa mi, čo ...

  Viac...

  Rudolf 29.08.2014 00:28
 • Čitateľ, ak máte skutočne záujem o informáciu, kontakt na mňa nájdete v sekcii o autoroch. Ja absolutne ...

  Viac...

  Ondrej Valach 26.08.2014 14:15
 • potom by to chcelo opravit tento clanok pretoze je zavádzajuci

  Viac...

  citatel 26.08.2014 06:58
 • to že hranicou je žitava je velmi zjednodušené tvrdenie...Včel ár patrí 100% k Pohronskému inovcu

  Viac...

  mišo 26.08.2014 05:12